Onze enthousiaste en betrokken medewerkers bieden begeleiding op maat aan mensen van alle leeftijden die – voor korte of langere tijd – niet zelfstandig kunnen wonen, werken en/of leren. Of de oorzaak nu een (licht) psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking is, samen met onze cliënten streven wij ernaar dat zij vanuit hun eigen kracht, kwaliteiten en talenten hun eigen leven zo zelfstandig mogelijk kunnen leven.

Bevorderen, behouden of compenseren van zelfredzaamheid

Afhankelijk van de zorgvraag en mogelijkheden van onze cliënt is ons doel altijd het bevorderen, behouden of compenseren van de zelfredzaamheid. Wij werken samen met verschillende organisaties en professionals, zoals verslavingszorg, reclassering, bewindvoering, UWV, psychologen, therapeuten, job coaches, woonvormen en scholen. Wij bieden woonbegeleiding, dagbesteding en werkplekken voor Wajongers. Voor jongeren die vastlopen op school en voor vroegtijdig schoolverlaters heeft Kompas een vervangend schooltraject, altijd in samenwerking met de school. Op basis van een indicatie die door het CIZ of de gemeente is afgegeven, bieden wij begeleiding en ondersteuning gefinancierd vanuit het Persoonsgebonden Budget of Zorg in Natura.