De betrokken medewerkers van Kompas bieden begeleiding op maat aan mensen van alle leeftijden die – voor korte of langere tijd – niet zelfstandig kunnen wonen of werken. Het maakt daarbij niet uit of een cliënt een (licht) psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking heeft. Vanuit de eigen kracht, kwaliteiten en talenten van onze cliënten zorgen we ervoor dat ze hun eigen leven zo zelfstandig mogelijk kunnen leven.

Bevorderen, behouden of compenseren van zelfredzaamheid

Afhankelijk van de zorgvraag en mogelijkheden van onze cliënt is ons doel altijd het bevorderen, behouden of compenseren van de zelfredzaamheid. Wij werken samen met verschillende organisaties en professionals, zoals verslavingszorg, reclassering, bewindvoering, UWV, psychologen, therapeuten, job coaches, woonvormen en scholen. Wij bieden woonbegeleiding en dagbesteding voor cliënten en werkplekken voor mensen met een Wajong uitkering. Op basis van een indicatie die door het CIZ of de gemeente is afgegeven, bieden wij begeleiding en ondersteuning gefinancierd vanuit het Persoonsgebonden Budget of Zorg in Natura.

Lees hier hoe we te werk gaan.