foto

Mariëlle heeft samen met andere (jeugd)zorgprofessionals tijdens de bijeenkomst “Stimuleren van groen gedrag” stil gestaan bij de verschillende kleuren van gedrag.

Gedrag is onder de drie stoplichtkleuren te verdelen; groen, oranje en rood.

*        Groen  = gewenst gedrag

*        Oranje = emotioneel (acceptabel) gedrag

*        Rood     = agressief (onacceptabel) gedrag

Groen gedrag is het gedrag wat wij allemaal willen zien, maar zelf ook willen laten zien. Tijdens de bijeenkomst kwam naar voren dat de cliënt zichzelf moet kunnen zijn en hiervoor ruimte nodig heeft. Een cliënt die zichzelf kan zijn, zal meestal groen gedrag vertonen. Neem als professional de tijd voor je cliënt en zeg wat je doet, doe wat je zegt. Goed contact is belangrijk voor een prettige samenwerking met de cliënt.

Om groen gedrag te creëren, is het belangrijk om te weten waardoor het rode gedrag is ontstaan. De professionals gaven aan dat zij soms graag willen weten wat er in het hoofd van de cliënt speelt, zodat zij hierop aan kunnen sluiten.

Goed cliëntcontact en groen handelen, begint uiteindelijk bij jezelf. Wanneer je zelf oranje bent, wordt het lastig om de ander groen te houden.

Het was een leuke en leerzame dag met veel interactie! Er werden voorbeelden vanuit de verschillende instellingen gegeven en er was ruimte voor een vraag of opmerking. De ochtend werd afgesloten met een gezamenlijke lunch waar Mariëlle en Jolein met de andere zorgprofessionals hun ervaringen hebben gedeeld.