kwaliteitsrapport

Sinds eind 2019 zijn wij lid van de coöperatie Boer en Zorg. Kleine zorgondernemers kunnen zich aansluiten bij een coöperatie. Zij nemen hen werk uit handen, zodat de leden zich kunnen richten op datgene waar ze goed in zijn, namelijk het bieden van kwalitatief verantwoorde zorg. Hieronder vind je het Kwaliteitsrapport Gehandicaptenzorg 2020 van Boer en Zorg.