Missie 

Kompas biedt een veilige en vertrouwde omgeving waarin elke cliënt zichzelf mag en kan zijn. Onze medewerkers begeleiden onze cliënten in het vinden en benutten van de eigen kwaliteiten, kracht en talenten. Kompas biedt begeleiding vanuit christelijke normen en waarden. Ook mensen met een andere of geen geloofsovertuiging zijn bij ons van harte welkom.

Visie 

Het is onze overtuiging dat ook kwetsbare mensen een plek verdienen in onze maatschappij. Onze begeleiders omschrijven samen met de cliënt doelen om het pad richting de maatschappij te vinden en succesvol te bewandelen. Onze cliënten staan hier niet (meer) alleen voor. Er mogen fouten worden gemaakt, wij zien dat als een onderdeel van het leerproces. Cliënten leren bij ons om mensen (opnieuw) te vertrouwen en zij ervaren hoe prettig het kan zijn om begeleiding te krijgen. Belangrijke waarden in onze begeleiding en manier van werken zijn: respect, vertrouwen en samenwerken.