Missie 

                                                                          "Samen richting jouw toekomst"

                                                                                  Je mag zijn wie je bent

Visie 

Samen met de deelnemer wordt er een passend plan opgesteld, met ‘De nieuwe route’ als leidraad. Een route waarin naast de deelnemer, iedere belanghebbende rondom de deelnemer, betrokken wordt in zijn of haar proces.

Het aspect "eigen ondernemerschap", dat wij als organisatie erg belangrijk vinden, sluit naadloos aan op die nieuwe route en past perfect bij onze kleinschalige organisatie.

Kernwaarden:                                                                                                                                           

Wij streven naar:

  • Inclusie;
  • Transparantie;
  • Betrouwbaarheid;
  • Respectvol omgaan met elkaar.