Zie je het zitten om bij Kompas aan de slag te gaan? Mooi! Hier lees je hoe het precies in zijn werk gaat, zodat je weet wat je kan verwachten.

Kennismaken

Op het moment dat jij je bij ons aanmeldt, houden we eerst vrijblijvend een kennismakingsgesprek met jou en je bestaande netwerk. Dat kunnen je ouders of verzorgers zijn, maar ook een leraar of begeleider. In het gesprek bekijken we samen welke hulp jij nodig hebt en of ons zorgaanbod daarop aansluit.

Intakegesprek

Na de eerste kennismaking plannen we een intakegesprek. In een intakegesprek gaan we dieper in op jouw hulpvraag en waar de knelpunten zitten. Voor het intakegesprek moet je de volgende documenten meenemen:

  • Kopie identiteitsbewijs
  • Kopie zorgverzekeringspas
  • Indicatiebesluit
  • Toekenningsbeschikking PGB

Persoonlijk zorgplan

Als we besluiten dat we gaan samenwerken, dan koppelen we je aan een persoonlijke begeleider. Hij of zij is je eerste aanspreekpunt en is onder meer verantwoordelijk voor je begeleiding, het bieden van structuur en het maken van afspraken. Als je bij ons komt voor begeleid (zelfstandig) wonen, dan stelt de zorgmentor van Kompas samen met jou en je persoonlijk begeleider een persoonlijk zorgplan op. Kom je bij ons voor dagbesteding, dan wordt er een persoonlijk begeleidingsplan opgesteld. In het begeleidingsplan en het zorgplan staan onder andere jouw doelen en daar stemmen we onze ondersteuning en begeleiding op af. Elk half jaar bekijken we het plan opnieuw. We kijken dan terug op het afgelopen half jaar en welke ontwikkelingen er zijn geweest. Jouw persoonlijke doelen vormen steeds de rode draad in onze begeleiding.

Klachtenregeling

We doen ons  best de juiste zorg van goede kwaliteit te bieden. Desondanks kan het voorkomen dat u niet tevreden bent en een klacht heeft. Voor incidenten en klachtenregeling.