Vanuit enthousiasme en betrokkenheid staan onze medewerkers altijd klaar om begeleiding op maat te bieden aan mensen van alle leeftijden en achtergronden die dit nodig hebben. Mensen die voor korte of langere tijd niet zelfstandig kunnen wonen of werken vanwege een (licht) psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking kunnen bij Kompas terecht voor passende begeleiding. Samen met onze cliënten streven we ernaar om ze hun eigen leven zo zelfstandig mogelijk te laten leven vanuit hun eigen kracht, wensen en mogelijkheden.

Door cliënten woonbegeleiding en dagbesteding te bieden, geven we ze de kans om zich te ontwikkelen en een groter gevoel van waardigheid te krijgen. Cliënten kunnen zich inzetten voor schoonmaakwerkzaamheden, onze autogarage, in de houtwerkplaats en andere leuke werkplekken!