Wanneer je te maken hebt met hulpverleners in de zorg, wil je graag volledig op hen kunnen vertrouwen. Je mag als cliënt verwachten dat hun deskundigheid op orde is en dat jouw privacy beschermd is en blijft. Kompas Zorgverlening houdt zich daarom aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Graag vertellen wij je hoe we jouw privacy waarborgen via drie basisafspraken.

  • Geen derden
    De wet is de basis van ons privacybeleid. De gegevens over je gezondheid en over andere omstandigheden zijn privé en dat moet ook zo blijven. Daarom verstrekken we persoonlijke gegevens niet zonder jouw toestemming aan derden.

  • Recht op inzage en correctie
    Je hebt recht op inzage van jouw gegevens. Ook kun je een kopie krijgen van de gegevens zoals ze bij ons bekend zijn. Je persoonlijk begeleider kan je hierbij helpen. Zijn je gegevens in het dossier onjuist, dan kun je schriftelijk een correctie aanvragen. Binnen vier weken hoor je of aan jouw verzoek kan worden voldaan. Deze route lijkt misschien wat formeel. Dit doen wij echter bewust: een formele en controleerbare afwikkeling voorkomt misbruik en misverstanden.

  • Bescherming tegen verlies
    Om jouw gegevens te beschermen tegen verlies en onrechtmatige verwerking, hebben wij technische en organisatorische maatregelen genomen. Uiteraard hebben de mensen, die binnen Kompas Zorgverlening toegang hebben tot jouw gegevens, een geheimhoudingsplicht.

In de praktijk bestaan er echter uitzonderingen. In het belang van jouw gezondheid kan het gebeuren dat anderen toch inzage krijgen in je gegevens. Wij beschrijven hiervoor drie bijzondere situaties.

Goede samenwerking
Soms raken er andere hulpverleners betrokken bij de zorg- en hulpverlening die jij ontvangt. Via je hulpverlener nemen deze mensen dan kennis van jouw gegevens. Dat is nodig, omdat zij anders in jouw belang hun werk niet goed kunnen doen.

Gezondheid voorop
Het is vrij uitzonderlijk, maar er kan een situatie ontstaan waarin de gezondheid van een cliënt echt op het spel staat. Dit kan bijvoorbeeld zijn in geval van levensgevaar of huiselijk geweld. Op zulke momenten staat de bescherming van de gezondheid van deze cliënt voorop en wisselen wij informatie uit voor passende zorg- en hulpverlening.

Wet of rechter
Blijft nog over dat wettelijke verplichtingen of een rechterlijke uitspraak een reden kunnen zijn dat wij gegevens moet afstaan. Dit laatste komt in de praktijk overigens bijna niet voor.

In alle andere situaties zijn en blijven jouw gegevens voor derden buiten beeld, tenzij je zelf aangeeft dat je er geen bezwaar tegen hebt dat iemand anders jouw persoonlijke gegevens onder ogen krijgt.

Actueel en toegankelijk
Alle afspraken over hoe wij omgaan met persoonsgegevens zijn vastgelegd in ons privacybeleid. Je kunt het privacybeleid inzien of opvragen bij de Zorgmanager van Kompas Zorgverlening, bereikbaar via 038-4211333 of info@kompaszorgverlening.nl.

Overige vragen
Alle verwerkingen van gegevens worden vastgelegd door Kompas Zorgverlening. Hier kun je ook terecht met al jouw vragen over privacy in het algemeen en het privacybeleid van Kompas Zorgverlening. Dit kan door te mailen naar info@kompaszorgverlening.nl

Per post mag natuurlijk ook: Kompas Zorgverlening t.a.v. Zorgmanager, Kleiland 20, 8271 RV in IJsselmuiden.